Wentylacja

Realizujemy zlecenia na kompleksowe instalacje wentylacyjne dla przemysłu, biur i domów jednorodzinnych. W naszej ofercie posiadamy wiele rozwiązań systemów wentylacyjnych, które dostosujemy indywidualnie do każdego klienta. W zależności od potrzeb Klienta proponujemy różne rozwiązania:

 

 • Wentylacja wyciągowa zapewnia optymalną cyrkulację powietrza przez cały rok. Działanie takiego systemu polega na wysysaniu zużytego powietrza z pomieszczeń i wtłaczania świeżego poprzez zawory umieszczone w ścianach zewnętrznych budynku.

 

 • Wentylacja nawiewna działa przeciwnie do wentylacji wyciągowej. Urządzenia zasysa powietrze z zewnątrz i tłoczy je do wentylowanych pomieszczeń. Nadmiar powietrza przepływa do sąsiednich pomieszczeń, względnie na zewnątrz. Wytwarzając nadciśnienie, instalacje wentylacyjne uniemożliwiają dopływ niepożądanego powietrza.

 

 • Wentylacja nawiewno-wyciągowa jest obecnie jedną z najskuteczniejszych i najpopularniejszych form wentylacji budynków. Świeże powietrze przepływa do wnętrza poprzez system nawiewników (kratki, szczeliny, listwy), po czym jest rozprowadzane po wszystkich pomieszczeniach. Następnie za pomocą kratek wywiewnych, zwykle montowanych w łazience, toalecie i kuchni, wyprowadzane jest na zewnątrz. System ten pozwala na odzyskanie dużej ilości ciepła, pozyskiwanego z usuwanego powietrza. W takich przypadkach elementem wentylacji jest również rekuperator.

 

Centrale nawiewno-wyciągowe z wymiennikiem krzyżowym zaprojektowano w celu ograniczenia zużycia energii. Świeże powietrze tłoczone do środka, jest podgrzewane przez to, które jest usuwane z jego wnętrza. Tego rodzaju wymienniki ciepła pozwalają na odzyskanie aż do 50% ciepła, które jest zawarte w usuwanym powietrzu.

 

Systemy nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika obrotowego jest szczególnym rozwiązaniem dla budynków o dużych zyskach ciepła, w których temperatura tłoczonego powietrza może być niższa od tej panującej wewnątrz pomieszczenia. W związku z tym nie ma już potrzeby montowania dodatkowych nagrzewnic. Taka cyrkulacja powietrza występuje w obiektach biurowych, salach konferencyjnych, czy kawiarniach.

 

Zarówno w centralach z użyciem wymiennika krzyżowego, jak i wymiennika obrotowego stosujemy wysokiej klasy urządzenia firmy Komfovent.

 

 • Wentylacja dużych obiektów wymaga dobrze zaprojektowanego połączenia systemu wentylacyjnego z grzewczym. Obiekty wielkopowierzchniowe ciężko jest ogrzać zwykłym systemem grzejników, dlatego bardzo często stosuje się nawiewanie ciepłego powietrza poprzez systemy wentylacyjne. W bardziej zaawansowanych instalacjach wykorzystywane są również pompy ciepła, dzięki czemu w ciepłych okresach roku możliwe jest chłodzenie pomieszczeń.

 

Centrala nawiewna (wentylacja nawiewna)

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO-S

 • Centrale typu VERSO-S to urządzenia do nawiewu lub wyciągu powietrza.
 • Konstrukcja z dwóch symetrycznych bloków zawierających filtry i wentylator oraz bloków zawierających nagrzewnicę i chłodnicę
 • Wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C5

1

 

C5 to całkowicie nowa i kompletna automatyka. Automatyka ta łączy najnowsze technologie i zapewnia jeszcze lepszą funkcjonalność central KOMFOVENT. Ergonomiczny i intuicyjny interfejs sprawiają, że C5 zapewnia wygodny dostęp do wszystkich funkcji central VERSO. Zarządzanie i sterowanie centralą możliwe jest również przez internet, co zapewnia łatwą i szybką komunikację z urządzeniem.

 • Wskaźnik sprawności wymiennika ciepła
 • Kompensacja temperaturowa strumieni powietrza
 • Wskaźnik współczynnika SFP wentylatorów
 • Wskaźnik przebiegu i zużycia energii
 • Wskaźnik zabrudzenia filtrów (w %)
 • Zintegrowany moduł połączenia z internetem

Funkcje C5

Oszczędność energii

 • Kontrola odzysku ciepła
 • Tryb nocnego chłodzenia latem
 • Kompensacja temperatury zewnętrznej
 • Zdalne uruchomienie
 • Sterowanie recyrkulacją: czujnik CO2, temperaturowe lub czasowe
 • Kontrola pracy pompy obiegowej

Komfort

 • Kontrola temperatury minimalnej
 • Kontrola jakości powietrza
 • Kontrola nawilżania i osuszania
 • Kontrola temperatury drugiej i trzeciej strefy
 • Wzmocnienie chłodzenia

Zarządzanie

 • Harmonogram tygodniowy
 • Tryb wakacyjny
 • Nadrzędna kontrola centrali poprzez zewnętrzne urządzenie
 • Kontrola trybu grzania i chłodzenia
 • Kontrola pompy ciepła
 • Sterowanie do 30 central z jednego panelu

Bezpieczeństwo

 • Czyszczenie i wstępne ogrzanie obrotowego wymiennika ciepła
 • Tryb uruchomienia i oczekiwania pracy pomp
 • Alarm pożaru na zewnątrz i wewnątrz centrali
 • Kontrola punktu rosy
 • Kontrola nagrzewnicy wstępnej
 • Automatyczne zabezpieczenia i autodiagnostyka

 

Przeznaczenie:

Są to uniwersalne centrale wentylacyjne o szerokim zakresie zastosowania w:

 • biurowcach i obiektach handlowych
 • zakładach zdrowotnych i medycznych
 • obiektach nauki i oświaty
 • pomieszczeniach o przeznaczeniu przemysłowym i warsztatach.

2

 

3

 

Centrala z wymiennikiem krzyżowym

 

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO-P

 • Centrale typu VERSO-P to urządzenia nawiewno-wyciągowe wyposażone w rekuperacyjny odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym
 • Efektywność odzysku ciepła do 80%
 • Konstrukcja z trzech podstawowych bloków: dwa symetryczne zewnętrzne bloki zawierają filtry oraz wentylator, w środkowej części znajduje sie wymiennik ciepła
 • Dla ułatwienia montażu i eksploatacji bloki z nagrzewnicą i chłodnicą posiadają własne obudowy i są montowane poza centralą,.
 • Wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C5

Przeznaczenie:

Są to uniwersalne centrale wentylacyjne o szerokim zakresie zastosowania w:

 • biurowcach i obiektach handlowych
 • zakładach zdrowotnych i medycznych
 • obiektach nauki i oświaty
 • pomieszczeniach o przeznaczeniu przemysłowym i warsztatach

4

 

Centrala z wymiennikiem obrotowym

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO-R

 • Centrale typu VERSO-R to urządzenia nawiewno-wyciągowe wyposażone w regeneracyjny odzysk ciepła na wymienniku obrotowym
 • Efektywność odzysku ciepła do 84%
 • Konstrukcja z trzech podstawowych bloków: dwa symetryczne zewnętrzne bloki zawierają filtry oraz wentylator, w środkowej części znajduje sie wymiennik ciepła
 • Dla ułatwienia montażu i eksploatacji bloki z nagrzewnicą i chłodnicą posiadają własne obudowy i są montowane poza centralą,.
 • Wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C5

5

 

Centrala z wymiennikiem obrotowym i pompą ciepła

6

 

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO-RHP

 • Centrale typu Verso-RHP to urządzenia nawiewno-wyciągowe wyposażone w regeneracyjny odzysk ciepła na wymienniku obrotowym wraz z zabudowaną pompą ciepła
 • Efektywność odzysku ciepła do 84%
 • Konstrukcja z trzech podstawowych bloków: dwa symetryczne zewnętrzne bloki zawierają filtry oraz wentylator, w środkowej części znajduje sie wymiennik ciepła wraz ze zintegrowaną pompą ciepła
 • Dla ułatwienia montażu i eksploatacji bloki z nagrzewnicą i chłodnicą posiadają własne obudowy i są montowane poza centralą
 • Wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C5

Przeznaczenie:

Są to uniwersalne centrale wentylacyjne o szerokim zakresie zastosowania w:

 • biurowcach i obiektach handlowych
 • zakładach zdrowotnych i medycznych
 • obiektach nauki i oświaty
 • pomieszczeniach o przeznaczeniu przemysłowym i warsztatach.

Centrala z wymiennikiem prądotwórczym

7

 

8

 

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO-PCF

 • Centrale typu VERSO-PCF to urządzenia nawiewno-wyciągowe wyposażone w rekuperacyjny odzysk ciepła na wymienniku przeciwprądowym
 • Efektywność odzysku ciepła do 82%
 • Konstrukcja z trzech podstawowych bloków: dwa symetryczne zewnętrzne bloki zawierają filtry oraz wentylator, w środkowej części znajduje sie wymiennik ciepła
 • Dla ułatwienia montażu i eksploatacji bloki z nagrzewnicą i chłodnicą posiadają własne obudowy i są montowane poza centralą,.
 • Wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C5

 

Przeznaczenie:

Są to uniwersalne centrale wentylacyjne o szerokim zakresie zastosowania w:

 • biurowcach i obiektach handlowych
 • zakładach zdrowotnych i medycznych
 • obiektach nauki i oświaty
 • pomieszczeniach o przeznaczeniu przemysłowym i warsztatach.